Retrocés de 0'8% punts en la competitivitat dels preus de la indústria catalana

Al tercer trimestre del 2016, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats mostra un retrocés de 0,8 punts percentuals en termes interanuals. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el factor que explica l’evolució interanual desfavorable de l’índex és l’apreciació de l’euro respecte a les monedes dels principals socis comercials, ja que el component preus millora lleugerament.

El component nominal ha empitjorat 0,8 punts percentuals, mentre que el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats ha millorat 0,1 punts percentuals en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. La lleugera millora del component preus, tot i ser molt minsa, és la primera que es registra després de vuit trimestres consecutius d’evolució desfavorable.

Per àrees geogràfiques, la pèrdua de competitivitat es reflecteix en totes les àrees analitzades excepte a la zona euro, on s’ha mantingut estable. En els nous països industrialitzats d’Àsia, l’índex empitjora 1,7 punts percentuals en relació amb el mateix període de l’any anterior. L’evolució tant del component nominal com del component preus expliquen aquesta pèrdua de competitivitat, amb un empitjorament d’1,0 punts percentuals i de 0,6 punts percentuals, respectivament.

Pel que fa als països desenvolupats, l’empitjorament de l’índex ha estat de 0,7 punts, i  s’explica per l’evolució desfavorable del component nominal de 0,8 punts, ja que el component preus presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de 0,2 punts.

En el cas dels mercats europeus (UE-28), l’empitjorament d’1,6 punts percentuals de l’índex també ha estat motivat per l’evolució desfavorable del component nominal, que ha estat de l’1,8 punts. La millora de 0,3 punts percentuals del component preus ha contribuït favorablement en l’índex general.

 

La noticia “La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 0,8 punts interanuals al tercer trimestre del 2016” fue publicada originalmente en Gencat.cat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *