El programa de cribratge detecta de manera precoç 55 càncers de mama a Lleida el 2015

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) va ajudar a detectar de manera precoç un total de 55 càncers a la Regió Sanitària (RS) Lleida el 2015. Es tracta d’un programa inclòs al Pla director d’oncologia i una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de Salut territorial de Lleida, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties. Un total de 15.394 dones d’entre 50 i 69 anys sense patologia mamària de la RS Lleida van ser convidades al PDPCM el 2015; d’aquestes, 12.479 es van realitzar una mamografia de cribratge, el que representa el 81,06% del total de convidades a la prova.  

L’any passat, de les 12.479 dones participants, el 15,42% ho van fer per primera vegada (cribratge de prevalença); d’aquestes, 114 (el 5,93% de participants) es van reconvocar per fer-se estudis addicionals. El 84,58% restant són dones que havien participat en el PDPCM en més d’una ocasió (cribratge d’incidència); d’aquestes, 241 dones es van fer estudis addicionals, el 2,38% de les dones de segon cribratge. A més, 447 dones citades el 2014 es van reconvocar durant el 2015 a fer-se una nova mamografia, als 6 o 12 mesos de la darrera, per tal de fer seguiment d’alguna lesió.   L’interval de temps entre la realització de la mamografia i l’entrega de resultat ha estat d’una mitjana de 6 dies. El Pla director d’oncologia recomana que els resultats s’entreguin abans de 15 dies: en el PDPCM, el 98,22% de les mamografies fetes s’ha fet complint aquesta premissa.  

Davant la sospita de malignitat, l’any 2015 es van derivar 113 dones a la Unitat Funcional de Mama (UFM) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) on un equip multidisciplinari de professionals sanitaris va valorar les imatges i va realitzar proves més específiques per fer-ne el diagnòstic. D’aquestes dones enviades a la UFM, 55 han estat diagnosticades de càncer de mama, el que representa una taxa de 4,57 càncers per cada 1.000 dones cribrades, xifra que, seguint les tendències de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol, s’està estabilitzant i, alhora, està compresa en els estàndards de la Guia Europea de Cribratge (entre 2,3 i 4,6 per 1.000 dones cribrades).  

El 10,91% dels càncers diagnosticats (6) són carcinomes in situ, és a dir, neoplàsies que es desenvolupen dins dels conductes mamaris i, per tant, no envaeixen la resta del pit. El 89,09% restant (49) són càncers invasius.   El PDPCM a la RS Lleida compta amb dues Unitats Radiològiques de Cribratge (URC) diferenciades pel seu àmbit d’actuació geogràfica: una a la Clínica de Ponent, que atén les dones de Lleida ciutat i dóna suport a la Unitat Mòbil en controls avançats i estudis addicionals; i la Unitat Mòbil, que fa les mamografies de les dones de les comarques de Lleida.  

Detecció precoç del càncer de mama
El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones, i el seu risc augmenta amb l’edat; la majoria de casos se solen donar per sobre dels 50 anys.  

El cribratge permet detectar amb la mamografia tumors tan petits que, fins i tot, no són palpables. Donat que no és recomanable autoexplorar-se les mames com a únic mètode de cribratge, el programa de detecció precoç consisteix en realitzar una mamografia cada dos anys en dones entre 50 i 69 anys. Aquest període d’edat és en el que el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera clara.  

Com més aviat es detecta el càncer de mama es disposa de més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia).  

El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35% (Breast cancer screening. IARC Handbooks of Cancer Prevention, volume 7. Lyon: IARC Press, 2002).

El contingut d’aquest comunicat va ser publicat primer al web de la Generalitat de Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *