El Programa Pacient Expert Catalunya® a Lleida durant el 2015 compta amb 120 participants

El programa de salut comunitària Pacient Expert Catalunya® va comptar al llarg del 2015 amb 120 participants en la Regió Sanitària Lleida, dels quals 7 van actuar com a pacients experts conductors de grup per primera vegada. Aquesta actuació forma part del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya i és una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de Salut territorial de Lleida, dins el projecte de potenciar l’autoresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut i fomentar l’autocura.

El programa permet, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències entre els anomenats pacients experts i la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits i estils de vida que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial. Al llarg del darrer any, a la RS Lleida han participat al programa un total de 12 Equips d’Atenció Primària (EAP) i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que s’ha incorporat per primera vegada el 2015 amb una prova pilot sobre obesitat.

Les malalties i processos crònics sobre els que s’han dut a terme els grups del Programa Pacient Expert Catalunya® són: les següents: 1 grup d’insuficiència cardíaca a l’EAP Bordeta; 4 grups de malaltia pulmonar obstructiva crònica als EAP Balàfia, Primer de Maig, Cappont i Tàrrega; 3 grups de tractament anticoagulant oral als EAP Borges Blanques, Agramunt i Cervera; 3 grups de diabetis mellitus 2 als EAP Eixample, Agramunt i Almenar; i, finalment, 1 grup de deshabituació tabàquica a l’EAP Almacelles i obesitat (1 grup).

L’actuació és una activitat comunitària d’aprenentatge entre iguals útil per millorar l’autocura i la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques. A més s’observa un ús més adequat dels serveis sanitaris per part del participants de grup amb la reducció del consum de recursos en forma de visites a atenció primària, a urgències i ingressos hospitalaris per descompensació de la malaltia. Tanmateix, aquest programa dota als pacients d’un rol més actiu i de coresponsabilitat, alhora que fomenta el pas d’un model de relació paternalista dels professionals de la salut amb els pacients a un model deliberatiu.

Més de 240 pacients des del 2010  
Des del 2010, any en els que es va posar per primer cop en marxa el Programa Pacient Expert Catalunya® al Territori de Lleida,  han participat un total de 242 pacients, 14 dels quals han actuat com a pacients experts conductors de grup en els diferents grups realitzats. S’han constituït un total de 40 grups: 16 de TAO, 8 de MPOC, 10 de DM2, 2 ICC, 2 de deshabituació tabàquica i 2 de fibromiàlgia.

Com funciona el programa?  
La persona a la que es denomina pacient expert es tria entre el grup de pacients afectats d’una determinada malaltia o procés crònica i ha de complir criteris de voluntarietat, capacitat d’autocura i absència de discapacitats psicofísiques. Així mateix, es valoren les seves capacitats d’empatia, interès per ajudar, motivació i habilitats comunicatives. Aquesta valoració es duu a terme mitjançant una entrevista estructurada, seguida d’un qüestionari dissenyat per a la valoració de perfils personals, coneixements sobre la malaltia i habilitats en el seu maneig. La formació inicial del pacient expert la realitzen els professionals sanitaris del propi equip d’atenció primària, que actuaran després com a observadors. Per a cada patologia, el Programa Pacient Expert Catalunya® consta de 9 sessions d’una hora i trenta minuts de durada, al llarg d’uns dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants s’ha limitat a 10-12, amb la finalitat de garantir una comunicació fluida i efectiva entre els participants del grup. Un dels aspectes nuclears i diferenciadors d’aquest model és el fet que el pacient expert conductor de les sessions ha viscut en primera persona els símptomes i els problemes que es tracten, la qual cosa el col·loca en una posició de privilegi per parlar a altres persones que han patit les mateixes experiències. Durant les sessions, el professional sanitari -metge, infermera o treballador social- passa a desenvolupar un paper d’observador i que pot actuar com a reconductor de la sessió només en el cas que sigui necessari. Finalment, a finals de 2015, des de la Direcció del programa, i com a reconeixement i agraïment a la tasca que de forma voluntària realitzen les persones que actuen com a pacients experts de grup, es va realitzar a Lleida el primer Taller de formador de formadors per a pacients experts del Programa Pacient Expert Catalunya®, impartit per la Universitat dels Pacients-Fundació Salut i Envelliment UAB, amb una durada de 15 hores lectives estructurat en 3 mòduls al llarg de 3 setmanes.  

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *