El proper curs escolar tindrà 7.800 alumnes més que l'any passat

El curs 2016-17 s’estrenarà amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més respecte el passat curs. En el cas dels ensenyaments obligatòria, un 65,7% dels alumnes van a centres públics -un 33% als concertats i l’1,3% als privats-; i en els ensenyaments postobligatoris la xifra dels que estudien en centres públics s‘incrementa fins el 71,9% -en els concertats ho fa un 16,6% i en els privats l’11,5%-.  

Per donar resposta a l’increment d’alumnat, enguany s’han incrementat les plantilles de professorat. Així, es disposarà d’un total de 66.461 docents, el que suposa 798 persones més que el curs 2015-16. A més, hi haurà 3.410 llocs específics amb perfils professionals adaptats al projecte educatiu del centre, un 35% més que el curs anterior.  

A més, s’augmenten els suports de plantilla en l’atenció a la diversitat: es destinen 140 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 400 docents més per als centres d’alta complexitat. S’incrementa en 50 el nombre d’Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), fins un total de 476, i l’octubre s’engega un pla pilot per a desenvolupar els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 100 places en 8 centres d’arreu del país.  

El nou curs disposarà de nous centres educatius: 6 escoles, 2 instituts i 2 Instituts escola. Pel que fa a les obres en centres, hi ha 9 edificis de nova construcció, 5 rehabilitacions o ampliacions, i 383 actuacions de millora. Disminuiran respecte l’any anterior les ràtios a les aules: a P3 hi haurà una mitjana de 20,7 alumnes per aula -22,9 el curs passat-, i a primer d’ESO seran de mitjana 28,2 alumnes per aula –respecte els 28,6 de l’any anterior-.  

En els darrers anys el sistema educatiu ha millorat pel que fa a les taxes de graduació i de repetició a 4t d’ESO. D’aquesta manera, la taxa d’alumnes que ha aconseguit el graduat a 4t d‘ESO se situa en el 88%, i s’ha assolit la xifra del 85% establerta en el Pla de Govern per a l’èxit escolar com a objectiu per al 2018. Una altra millora és la baixada en la xifra de repetició a 4t d’ESO, que a finals del curs passat era del 6%, per sota de la mitjana espanyola i de la majoria de les comunitats autònomes. Enguany els nomenaments dels substituts s’avancen a l’inici de curs, i el dia 8 de setembre els substituts ja podran anar al centre a preparar el començament de les classes.  

D’altra banda, aquest curs 2016-2017 presenten dues novetats pel que fa a les beques menjadors per als alumnes amb necessitats alimentàries: increment pressupostari i millora en el sistema d’assignació d’ajuts. Així, pel proper curs escolar hi ha una previsió d’increment de 12,5 milions d’euros en la dotació per a les beques respecte l’any passat.  

Un altra de les novetats del curs és la millora del model d’assignació dels ajuts i s’ha canviat el barem. Si fins ara el llindar que es prenia com a referència era l’IRSC (l’Indicador Renda Suficiència Catalunya), ara ho serà el risc de pobresa.  

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el proper curs s’oferiran diversitat d’itineraris formatius diferents, amb cicles nous a l’FP, a les Arts plàstiques i Disseny, amb nous títols esportius i amb el nou nivell C-1 d’Italià d’Escola Oficial d’Idiomes –fins enguany aquest nivell s’impartia només a anglès, francès i alemany-.

El contingut d’aquest comunicat ha estat publicat primer en la web de la Generalitat de Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *