La discriminació positiva dels vehicles més respectuosos amb el medi ambient, una eina per reduir la contaminació de l'àrea de Barcelona

La Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona estan satisfets amb la disposició del sistema d’etiquetatge ambiental que ha establert la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquests distintius serviran de base per executar les polítiques i les mesures que les diferents administracions, a escala local i autonòmica, decideixin en el marc de les seves competències en matèria de qualitat de l’aire.  

La missió d’aquest sistema és discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient esdevenint un instrument eficaç a l’hora de gestionar, per exemple, els episodis d’alta contaminació, o establir zones de baixes emissions en els centres urbans. En realitzar una classificació dels vehicles en funció de les seves emissions, el sistema, a més, promou aquells propulsats per energies alternatives.  

Una eina comuna  
Totes tres administracions han treballat conjuntament amb la DGT per definir els criteris de classificació de cotxes i furgonetes, i per establir com a prova pilot l’emissió i l’enviament de les etiquetes a tota la demarcació de Barcelona. D’aquesta manera, el mes de març passat es va materialitzar la primera de les etiquetes adhesives, l’anomenada «zero emissions», de color blau, i es va enviar als 3.200 titulars de vehicles elèctrics de l’àrea metropolitana. Durant el mes de juliol la van rebre els 9.700 titulars dels vehicles ECO, en aquest cas, de color blau i verd. Aquest mes culminarà el procés amb la tramesa de les identificades com a B –unes 500.000, de color groc– i C –unes 260.000, de color verd–. Els titulars dels vehicles més antics i contaminants no rebran distintiu ambiental, de moment.  

Aquest conjunt d’etiquetes representen el 50% del parc de vehicles més net de la conurbació de Barcelona segons la seva incidència en la contaminació local. Cada autoritat amb competències en fiscalitat de l’automòbil, mobilitat i medi ambient podrà decidir en cada moment quins incentius ofereix als vehicles menys contaminants.  

Voluntària però efectiva  
Tot i que la col·locació de l’adhesiu és voluntària, es recomana fer-ho a la part inferior dreta del vidre del vehicle per permetre’n la visibilitat. Les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient, com és el cas de l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, podran accedir en temps real al registre de vehicles de la DGT a través de la matrícula i conèixer la classificació ambiental i el tipus d’etiqueta que correspon a cada vehicle.   La conurbació de Barcelona ha de millorar la qualitat de l’aire pel que fa al contaminant diòxid de nitrogen (NO 2) i continuar amb les polítiques de reducció d’emissions de partícules en suspensió. A l’àrea metropolitana el transport rodat constitueix al voltant de la meitat de les emissions d’aquests contaminants. El percentatge augmenta molt significativament quan s’avaluen els nuclis urbans.  

Units contra la contaminació  
És per aquest motiu que les diferents administracions implicades treballen en el foment del transvasament modal cap a sistemes més nets i eficients. Ho fan, entre d’altres vies, a través de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, impulsada per la Generalitat, un òrgan on treballen conjuntament tots els sectors, agents socials, institucions i organismes públics i privats implicats o interessats en la reducció de la contaminació de l’aire d’aquesta àrea. La Generalitat bonifica els vehicles més nets en els peatges de la seva titularitat, que són gratuïts per als cotxes elèctrics. Ara està preparant el Decret que exclourà dels descomptes els vehicles dièsel, més contaminants, i que inclourà les motos elèctriques en la gratuïtat. També està avaluant la discriminació dels vehicles que poden circular pels carrils bus-VAO que són competència d’aquesta administració.  

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona ha creat la Taula contra la Contaminació de l’Aire per tenir un espai transversal que permeti analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire.  

L’AMB ha creat el Consell de Municipis en Lluita contra la contaminació atmosfèrica per elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l’aire de la metròpoli. És l’encarregat d’acordar i coordinar mesures conjuntes amb els 36 municipis metropolitans, identificar necessitats comunes i possibles solucions i potenciar, alhora, programes i accions d’educació i sensibilització ciutadana. Entre les primeres mesures a desenvolupar per aquest nou organisme destaca la creació de zones de baixes emissions.  

Els tres organismes treballen de forma coordinada i els grups de treball s’han organitzat perquè estiguin unificats i donin una resposta conjunta en aquest àmbit.

El contingut d’aquest comunicat va ser publicat primer en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *