'Llibreria de referència', un distintiu que reconeix l'excel·lència de les llibreries catalanes

El conseller de Cultura, Santi Vila, i el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, han presentat avui el distintiu de qualitat «Llibreria de referència», amb el qual es reconeix l’excel·lència de les llibreries de Catalunya. Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), vol incentivar les llibreries a treballar activament en la seva millora contínua. L’acte de presentació del distintiu ha tingut lloc a la llibreria Laie de Barcelona, a la qual s’ha concedit ja aquest reconeixement.  

«Llibreria de Referència» vol reconèixer valors i qualitats que poden oferir les llibreries, com ara un servei orientat al client que incideixi en l’atenció i la fiabilitat; un catàleg ampli i divers, que reflecteixi la riquesa de la producció editorial; un personal qualificat, capaç d’oferir assessorament adequat, sobre l’oferta editorial existent, i un ventall d’activitats que fomentin  el llibre i la lectura.   A l’hora de concedir el distintiu es tindran en compte  criteris de caràcter obligatori i optatius, els quals seran puntuables. Aquests criteris s’estructuren en quatre  blocs, segons si estan relacionats amb l’activitat de la llibreria; amb la seva gestió; amb les instal·lacions i el personal, i amb la cultura, la qualitat i la millora. «Llibreria de Referència» s’articula mitjançant una norma de qualitat de servei en petit comerç.  

El distintiu «Llibreria de Referència» s’adreça a les llibreries ubicades a Catalunya que es dediquin exclusivament o principalment a la venda de llibres i que comptin amb menys de 20 treballadors. Les llibreries que vulguin optar a ser reconegudes amb el distintiu poden demanar assessorament a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) abans de presentar la seva sol·licitud davant AENOR. Posteriorment, es realitzarà una auditoria i AENOR emetrà un informe sobre la llibreria i li concedirà la certificació, si s’escau. Finalment, el Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya lliuraran a la llibreria el distintiu de qualitat, que tindrà una validesa de tres anys.  

La difusió d’informació i formació als llibreters sobre el distintiu «Llibreria de Referència» començarà el proper mes de desembre, Posteriorment, al gener de 2017, s’iniciaran les auditories per assolir el distintiu.  

Mapa de Llibreries de Catalunya
Avui també s’ha presentat l’estudi «Mapa de Llibreries de Catalunya 2016», un treball encarregat pel Departament de Cultura per conèixer en profunditat el sector. Segons aquest informe, el país té 806 establiments llibreters i les 42 comarques de Catalunya disposen de llibreria.  

Pel que fa a la distribució geogràfica, el 73,7% de llibreries són a la província de Barcelona. Les terres de Girona són les que tenen la ràtio més alta d’establiments per cada 100.000 habitants, amb 11,50 establiments. La ràtio més baixa correspon a Tarragona, amb 9,94 establiments. Pel que fa a les comarques, el Barcelonès és la que té més establiments, amb 317, dels quals 232 són llibreries independents o cadena. I, quant a municipis de Catalunya, 192 dels 948 qui hi ha en total disposen de llibreria. Els municipis amb establiment llibreter acullen el 85% de la població de Catalunya.  

El primer canal de vendes de llibres a Catalunya és la llibreria independent, que, amb 527 establiments, representa el 62% de les llibreries catalanes. El segueixen, quant a tipus de canal de vendes, la gran cadena de llibreries, que té 167 establiments, xifra que representa un 20% del total; la gran superfície, amb 67 establiments, que representen el 8%; el comerç no presencial, que representa el 8%, i els punts de venda, que correspon al 3% del total.  

Quant a facturació, l’estudi revela algunes dades significatives. Per exemple: una llibreria independent factura 373.830 euros l’any de mitjana, dels quals 312.990 corresponen a llibres; el valor més freqüent de la facturació de la llibreria independent està entre els 30.000 i 90.000 euros de facturació; un 33% de les llibreries independents facturen més de 150.000 euros l’any, i les cadenes de llibreries quadrupliquen la facturació mitjana de les llibreries independents.  

La llibreria independent ocupa, aproximadament, un total de 1.686 treballadors i, de mitjana, cada establiment  té 3,20 treballadors fixos l’any. La gran cadena, per la seva banda, ocupa 1.436 treballadors i 8,6 persones per establiment de mitjana.   Pel que fa les vendes per llengua, quasi la meitat (49,5%) corresponen a llibres en castellà; el 42,9%, a llibres en català; el 0,4%, a llibres en altres llengües oficials de l’Estat i el 7,2%, a llibres en llengües de fora de l’Estat. La llibreria independent i el punt de venda de llibres lideren la venda de llibres en català.

El contingut d’aquest comunicat va ser publicat primer al web de la Generalitat de Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.