L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en un projecte europeu de transferència de coneixement

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), ens adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, participa en un consorci format per deu institucions i universitats europees per a la transferència de coneixement i experiència en gestió de l’administració pública, amb països de l’Àsia central. L’Escola es farà càrrec de crear i desenvolupar un model estable de detecció de necessitats formatives a l’Administració pública al Kirguizistan i Turkmenistan. Aquesta col·laboració s’emmarca en el projecte europeu ROAD, cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, que l’Escola ha presentat recentment a Lisboa.  

L’Institut Superior Tècnic (IST) de Lisboa és l’entitat que actua com a coordinador dins d’aquest projecte, que rebrà 815.588 euros de finançament, en el marc del programa de la Unió Europea Erasmus+ per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport durant el període 2014-2020. Aquest programa està dissenyat per recolzar els països participants en la utilització del talent humà i del capital social. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats.  

Projecte europeu ROAD  
El projecte ROAD (Regional Objectives for Administrative Development) és una continuació de l’anterior projecte en la mateixa línia -anomenat HONOR- i que es va dur a terme amb èxit a la República de Kirguizistan. En aquest nou projecte, a més de treballar amb aquest país de l’Àsia central, també es duran a terme accions per a la capacitació dels empleats públics de la República de Turkmenistan.  

Aquest projecte té quatre objectius clau en la formació: la direcció estratègica i governs locals; el desenvolupament i manteniment de les infraestructures de transport urbà; l’economia del turisme, i el control financer, auditoria i avaluació de la despesa pública.  

El rol de l’EAPC dins d’aquest projecte és liderar dues activitats principals. La primera consisteix en dur a terme la detecció de necessitats formatives i el posterior mapatge dels empleats públics i, la segona, estar a càrrec de la sostenibilitat del projecte a mig termini.   Aquesta col·laboració respon a l’objectiu estratègic de l’Escola de posicionar-se entre els principals referents internacionals en la formació continuada de quadres directius i de comandament en l’àmbit públic i reforçar les seves relacions amb centres homòlegs internacionals, mitjançant la cooperació i col·laboració activa en els àmbits de la formació i la investigació en l’àmbit públic.

El contingut d’aquest comunicat va ser publicat primer en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *